Samtalsterapi - Vägen till ett bättre liv . . . 

 
Samtalsterapi ger dig verktyg att utforska nya val och
förhållningssätt i ditt liv. Jag stödjer dig när du vill förstå dig själv i din livssituation, i ditt arbete eller i dina nära relationer.

Vi träffas online  eller i ett personligt möte.

Vägen till ett bättre liv handlar om att finna balans i livet! Balans mellan arbete, fritid och vila, mellan egna och andras behov, mellan att göra och att vara, mellan inre motstridiga tankar och känslor.

Smärta och stress är signaler om att något i ditt liv får för lite utrymme.


Mottagning i Bårslöv, Helsingborg

"För många människor i vår kultur har ekonomisk och social framgång blivit den mätbara bekräftelsen på att vara en lyckad människa. Att hänga med, vara "modern" och i takt med den senaste trenden har blivit viktigare än att kunna utveckla känslan för verklig frihet, dvs förmågan att hantera sitt eget öde.
Att den andliga dimensionen satts på undantag i denna tillvaro är naturligtvis helt i sin ordning. Men samtidigt som vi begränsar vårt sinne för mysteriet har vi också beskurit andra dimensioner i vårt liv. Vi har tagit bort glädjen i att vara en hel och levande människa".
Citat jag hittade i min mammas lämnade papper, utan referens och årtal