Samtalsterapi - Vägen till ett bättre liv . . . 

 
Jag stödjer dig att utforska det du vill förändra i ditt liv,
hitta livslust och meningsfullhet, när du vill förstå dig själv i din livssituation och förverkliga din längtan.

Vi träffas online  eller i ett personligt möte.

Samtalsterapi ger dig verktyg att utforska nya val och
förhållningssätt i ditt liv.

Mottagning i Bårslöv, Helsingborg

"För många människor i vår kultur har ekonomisk och social framgång blivit den mätbara bekräftelsen på att vara en lyckad människa. Att hänga med, vara "modern" och i takt med den senaste trenden har blivit viktigare än att kunna utveckla känslan för verklig frihet, dvs förmågan att hantera sitt eget öde.
Att den andliga dimensionen satts på undantag i denna tillvaro är naturligtvis helt i sin ordning. Men samtidigt som vi begränsar vårt sinne för mysteriet har vi också beskurit andra dimensioner i vårt liv. Vi har tagit bort glädjen i att vara en hel och levande människa".
Citat jag hittade i min mammas lämnade papper, utan referens och årtal