Ayurvedisk hälsorådgivning

Ayurvedas definition på en frisk person
Den kallas en frisk person, vars doshor är i balans,
vars matsmältningsprocesser, kroppsliga vävnader och utsöndringsprocess är i balans och
vars inre Själv, 
sinnesorgan och sinne är i ett alert, lyckligt tillstånd förankrat i sig Själv.

 

Doshor är enligt ayurveda energiflöden som finns i olika proportioner i kroppen, sinnet och överallt i naturen. Dessa energiflöden kallar ayurveda Vata, Pitta och Kapha.
När dessa energiflöden är i obalans och i disharmoni med en persons grundkonstitution av Vata, Pitta och Kapha leder det till ohälsa och sjukdom.

Ayurvedas syfte är att förebygga ohälsa och att undanröja obalanser och ohälsa när sådana har uppstått. Syftet är också att förmedla enkla och kraftfulla redskap så att vi själva kan påverka vår hälsa och nå ett inre tillstånd av livsglädje, välbefinnande, energi och vitalitet.

För mig innebär den ayurvediska kunskapen en ökad möjlighet att bidra till både fysisk och psykisk hälsa i mitt arbete som psykosyntesterapeut.
Eftersom ayurveda inte bara handlar om råd för kost och huskurer, utan också om livsstil och vanor - som påverkas av blockerade känslor - bidrar min kunskap som psykosyntesterapeut till en fördjupad förståelse för dig och din situation i mitt arbete som ayurvedisk hälsorådgivare.

Om du vill läsa mer om ayurveda, läs vidare på https://mimerskalla.nu/om-ayurveda.html

Innan konsultationen skickar jag dig några dokument med frågor för att kartlägga din hälsa och dina upplevda problem, som du skickar tillbaka till mig några dagar innan vi träffas. 
De dokument jag skickar till dig är:

  • Information om hur konsultationen går till.
  • Hälsoinformation att fylla i.
  • Självtest att fylla i. 

Under konsultationen bildar jag mig en uppfattning om din grundkonstitution och ditt aktuella hälsoläge genom att läsa din puls, se på din tunga, dina naglar mm.  Denna bild läggs sedan samman med den skriftliga information du lämnar. 

Runt denna information, och det du vill ha hjälp med, samtalar vi, och du får med dig råd och rekommendationer för vad du kan göra för att komma i bättre balans och därmed öka ditt välbefinnande.  

Boka tid gör du genom att kontakta mig på:
0705-85 59 18 eller anna.skevik@livsbalansd.se

För att pulsläsningen ska ge en rättvisande bild av ditt aktuella hälsoläge behöver du komma med ”tom mage”, dvs ingen mat, kaffe eller te 3 timmar innan pulsläsningen. Det går bra att dricka vatten. 

Direkt efter pulsläsningen, som sker i början av konsultationen, kan du äta något, tex en frukt eller smörgås du tar med dig. 

Vi kommer överens om en tid, som:

  • ger dig tid att fylla i dokumenten med frågor och skicka tillbaka dem till mig innan vi träffas, och
  • är möjlig för dig för att kunna komma med "tom mage".

Första konsultationen behöver ge en rimligt heltäckande bild och tar därför vanligen ca 2 timmar.