Ayurvedisk hälsorådgivning

"When emotions are repressed, that repression will cause disturbances in the mind and eventually in the functioning of the body."

Dr Vasant Lad - "Ayurveda - the science of self-healing"

För mig innebär den ayurvediska kunskapen en ökad möjlighet att bidra till både fysisk och psykisk hälsa i mitt arbete som psykosyntesterapeut. Eftersom ayurveda handlar om:

  • råd för kost och huskurer,
  • livsstil och vanor - som påverkas av blockerade känslor,
  • att komma i kontakt med sina känslor,

 ger kunskapen om ayurveda, tillsammans med psykosyntes, mig en fördjupad förståelse för dig och din livssituation. 

Ayurvedas definition på en frisk person
Den kallas en frisk person, vars doshor är i balans,
vars matsmältningsprocesser, kroppsliga vävnader och utsöndringsprocess är i balans och
vars inre Själv, 
sinnesorgan och sinne är i ett alert, lyckligt tillstånd förankrat i sig Själv.

 

Doshor är enligt ayurveda energiflöden som finns i olika proportioner i kroppen, sinnet och överallt i naturen. 

Dessa energiflöden kallar ayurveda för Vata, Pitta och Kapha.

Du kan läsa mer om ayurveda på http://www.ayurveda-akademin.se och http://www.ayur-veda.se

Innan konsultationen skickar jag dig :

  • Information om hur konsultationen går till.
  • Hälsoinformation att fylla i.
  • Självtest att fylla i.

Första konsultationen behöver ge en rimligt heltäckande bild och tar därför vanligen ca 2 timmar.  För att boka en konsultation, ring eller mejla mig:

Under konsultationen bildar jag mig en uppfattning om din grundkonstitution och ditt aktuella hälsoläge genom att läsa din puls mm. Denna bild läggs samman med den skriftliga information du skickat till mig. 

Runt denna information, och det du vill ha hjälp med, samtalar vi, och du får med dig råd och rekommendationer för att komma i bättre balans och därmed öka ditt välbefinnande.