Handledning

 

I grunden strävar jag med liknande saker som du gör!  
Det som speciellt får mig att känna glädje och entusiasm är när jag har möjlighet att ge vidare av min kunskap och erfarenhet.

Det är en glädje att vara med när du lyfter och känner att dina vingar bär i ditt arbete!

Vi utgår från det du vill fokusera och utveckla, med ett förhållningssätt där jag:

  • Speglar ditt arbete och ställer frågor så att du finner dina svar, är i dialog med dig och delar ditt arbete.
  • Påminner dig om teoretiska perspektiv och ger dig nya infallsvinklar, en person att reflektera tillsammans med.
  • Är alert för och lyfter fram dolda aspekter hos dig, de du arbetar med och i ert arbete tillsammans.
  • Påminner dig om den inre längtan hos dig och de du arbetar med, närvaro i nuet och där vi tillsammans lyssnar efter det som behöver växa fram för att du ska finna ditt inre ledarskap.

Vi träffas online eller i ett personligt möte i min mottagning.