Om mig

Min önskan är att stödja dig att:

Utforska det du vill förändra i ditt liv.
Få syn på dig själv.  
Hitta livslust och meningsfullhet.
Förverkliga din längtan och - om Du vill -
 Inspirera till att utforska andlighet i ditt liv! 


Jag heter Anna Skevik och min bakgrund har jag i IT-branchen, där jag började 1980. Åren 1994-2000 ingick jag i företagets ledningsgrupp med arbetsuppgifter som human resources, ledning och utveckling. Under dessa år utbildade jag även i stress och stresshantering.

1996 kom jag i kontakt med psykosyntes och jag kände att jag funnit något värdefullt. Ett förhållningssätt att relatera till mig själv och till andra utifrån min sanning med ärlighet, respekt och hänsyn för min egen och andras egenart.

Sedan år 2000 arbetar jag i egen verksamhet som psykosyntesterapeut.

Jag arbetar med:

  • Personer i samtalsterapi 
  • Par i relationsterapi 
  • Handleder psykosyntesterapeuter i deras arbete
Vid årsskiftet 2005-2006 var jag i Thailand för att medverka i Röda Korsets anhörigstöd kring årsdagen av tsunamin. Den sorg och den smärta jag där kom i kontakt med var en skakande upplevelse av hur tuffa våra livsvillkor kan vara.

  • Hur finner man livskraft och livsglädje igen, när hela existensen är slagen i spillror?
  • Hur vågar man tro på ett liv och en framtid, när en naturkatastrof har dödat nära och kära?

Det går inte att tankemässigt nå ett svar, för det finns inget! Svaret måste komma från en annan plats inom oss.

I Thailand hittade jag det smycke, som har blivit symbolen för mitt arbete.
Hjärtats språk är själens språk och genom att nå in till den kärnan inom oss, kan vi leva vårt liv i medveten närvaro, sanning och kärlek.

Fakta

Jag är beteendevetare, med en fil kand i psykologi och pedagogik, utbildad på Göteborgs Universitet (1994).

År 1996-2000 utbildade jag mig till diplomerad psykosyntesguide på PsykosyntesInstitutet i Göteborg. Den utbildningen följer de utbildningskriterier som gäller för European Association of Psychotheraphy (EAP) och European Federation for Psychosynthesis Psychotherapy (EFPP).

År 2007-2008 gick jag en utbildning i handledning från ett transpersonellt och integrativt perspektiv på PsykosyntesAkademin i Stockholm.

År 2013-2018 utbildade jag mig till diplomerad ayurvedisk hälsovägledare hos Hasse Bengtson, Mimers Källa.

Jag är medlem i Psykosyntesföreningen, en yrkesförening för terapeuter i Sverige. Det innebär att jag har förbundit mig att följa de etiska regler föreningen satt upp. Tystnadsplikt och regelbunden handledning är exempel på dessa regler.
Dessa regler följer också den europeiska yrkesföreningen EFPPs krav för terapeuter som arbetar i Europa.

Min värdegrund, världsbild och syn på livet har sina rötter i Divine Truth. Det är en undervisning om Guds sanning om universum, om vilka vi är, om Guds kärlek och om vår utvecklingsresa på jorden och därefter. Undervisningen är fri och obunden av politiska, religiösa och andra gruppintressen.