Psykosyntes

Platon kallade den daimon, romarna talade om människans genius. Idag använder vi ord som inre syfte, kallelse, vårt hjärta eller vår själ. 
I James Hillmans "ekollonteori" är denna daimon en kraft som manar oss att söka vår natur och livsuppgift. På samma sätt som ekollonet innehåller koden för att bli en ek, finns inom var och en av oss koden till det vi är ämnade att vara. 

Ofta ger den sig till känna som en gnagande oro, en tvingande känsla att försöka svara på frågor som:

Vem är jag?           Varför finns jag?           Vad är meningen?

Roberto Assagioli (1888-1974) såg till det friska hos människan och utvecklade en psykologi som fokuserar på våra inneboende möjligheter, med en helhetssyn som omfattar hela människan; kropp, tankar, känslor och själ.

Den utgår från att alla delar behöver uppmärksamhet för att vi ska kunna utveckla den potential som finns inom oss.

Han beskriver sitt arbetssätt med orden:
"En metod för psykologisk utveckling och självförverkligande för dem som vägrar att förbli slavar åt sina inre spöken eller yttre påverkan, för dem som vägrar att passivt ge efter för det psykologiska spel som pågår inom dem, utan istället är beslutna att bli herrar över sina egna liv". 
Roberto Assagioli, läkare och psykiater

Viljan är enligt Assagioli psykets mest centrala funktion.

För att kunna leva våra liv, instället för att enbart överleva, behöver vi lära oss att använda vår vilja för att märka och uppleva alla känslor. Vi behöver välkomna alla upplevelser för att lära oss mer om oss själva och livet.

"Viljans effektivaste och mest tillfredsställande roll är inte att vara en källa till direkt makt eller styrka utan en funktion som står till vårt förfogade och kan stimulera, reglera och styra alla andra funktioner och krafter inom oss."  Ur Om viljan, Roberto Assagioli