Parterapi & Relationsterapi

Ärlig kommunikation söker kontakt och möte istället för konflikt och kamp - en icke-vålds kommunikation. 

Det är en kommunikation vars syfte är att lyssna för att förstå, att kunna uttrycka dina behov och tillåta andras, att få ökad förståelse för hur vi påverkar varandra och hur vi kan nå fram till varandra.

Att möta andra människor med respekt och medkänsla - istället för att automatiskt reagera med försvar och angrepp - är bland det svåraste som finns.

let är att du ska kunna relatera till dig själv och till andra utifrån din sanning med ärlighet, respekt och hänsyn för både din egen, din partners och andras egenart. 

Jag arbetar med par och grupper som vill öka sin förmåga till ärlig kommunikation och sanna relationer.

Vi är ständigt i en kontinuerlig kontakt med varandra, inte bara inom sociala termer och på ett fysiskt plan, utan även genom ett sammanvävande
av våra tankar och känslor...

Begrepp som ansvar, förståelse, medkänsla, kärlek och harmlöshet är alla länkar i en kedja av sanna relationer, 
vilka måste bli smidda inom våra egna hjärtan.
Roberto Assagioli, läkare och psykiater