Samtalsterapi

Samtalsterapi är ett kraftfullt verktyg för att skapa varaktig förändring i ditt liv, när du vill förstå dig själv, när du har problem, i smärta, stress, sorg eller kris.

Tillsammans utforskar vi vad som hindrar dig från att skapa livslust och meningsfullhet för dig och vad du behöver förändra för att förverkliga din potential.

Du får träna på att använda din vilja så att alla dina delar kan uttryckas, känslor och tankar upplevas och att välja att agera på det du längtar efter!

I samtalsterapi arbetar jag med självreflektion och upplevelse av tankar, känslor och kroppsförnimmelser. Förutom samtalet använder jag olika tekniker som reflektion, inre dialog, vägledda visualiseringar, gestalttekniker, rollspel, rörelse, drömmar, skrivande och fri målning. 

Ett terapisamtal kan vara 60 eller 90 minuter och vi träffas en gång i veckan, eller anpassat efter dina behov. 

Vi träffas online eller i ett personligt möte i min mottagning.